Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Hakkımızda

 

Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü uyarınca bu mesleklerden olan 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. 

Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) kapsamında TS EN ISO / IEC 17024 Standardına uygun olarak yapılan denetim neticesinde 28.08.2019 tarihinde Akredite olmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından gerçekleştirilmiş olan denetim neticesinde 19.11.2019 tarihinde Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olmuştur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu websitesi için tıklayınız. 

MYK tarafından yayınlanan Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi'nin Yetki duyurusu için tıklayınız.

11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

Türk Akreditasyon Kurumu websitesine ulaşmak için tıklayınız.