Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Kalite Politikası

                     Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi olarak; sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17024, Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Yetkilendirme Kuralları, mevzuat, kriterleri ve kalite ilkeleri kapsamında belirlediğimiz Personel Belgelendirme Politikamıza ve esaslarını uygulamayı taahhüt ederiz

 • Sürekli gelişen ve kendini iyileştiren bir kurum olarak personelimizin tüm eğitim faaliyetleri ile bilgi ve beceri seviyesini arttırarak en üst düzeyde tutmak.
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kurallarına uyarak sistemin sürekliliğini sağlamak.
 • Sürekli gözetim ve değerlendirme yaparak performansı en üst seviyede tutmak,
 • Ulusal Yeterliliklere ait Ölçme ve Değerlendirme Prosedürlerinin açık, tarafsız, adil olmasını ve devamlılığını sağlamak,
 • Ulusal Yeterliliklere ait Ölçme ve Değerlendirme kayıtlarının uygun ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Fırsat eşitliğini sağlamak üzere özel gereksinime sahip kişiler de dahil olmak üzere, ayrımcılığın önlenerek tüm adaylar için değerlendirme imkanlarının eşit olarak sağlamak,
 • Değerlendirme ve Belgelendirme Kararlarının tarafsız, adil ve güvenilir bir şekilde uygulanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Mevzuatın gerektirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini gözeterek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyulmasını sağlamak,
 • Açık, adil, tarafsız ve güvenilir bir İtiraz ve Şikayet Prosedürü oluşturarak, prosedüre uygun tarafsız değerlendirmeler yaparak, kayıtların prosedüre uygun şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Kalite güvencesini sağlamak üzere, akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunmak ve kurumsal düzeyde kontroller yapmak,
 • Tüm değerlendiriciler ile Ulusal Yeterlilik faaliyetlerini kapsayan açık, adil, tarafsız, önyargıdan uzak bir İç Doğrulama Prosedürü oluşturmak, doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Belgelerin kötüye kullanılmasını en aza indirecek tedbirler almak ve kötüye kullanma halinde bunu kayıt altına alarak gerekli yaptırımları uygulamak,
 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek, uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,
 • Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik yöneticiler, sorumlular, sınav görevlileri, hizmet sunulanlar arasında her türlü çıkar ve ilgi çatışmasını önleyici prosedürler ve politikalar oluşturarak finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi adına tarafsızlığı ve güveni sağlamak.

                                                                                                      Genel Müdür

                                                                                                             Mehdi ELBOK

Personel Belgelendirme Politikası'na ulaşmak için tıklayınız.