Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Sınav ve Belge Kuralları

 

Aşağıda yer alan kurallar Sınav Değerlendiricisi tarafından sınav başlamadan önce yüksek sesle tüm adaylara okunur.

 

 1. TEORİK SINAV KURALLARI

 • Belgelendirme adayları sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda olmaları gerekmektedir.
 • Belgelendirme adayları Sınav Değerlendiricisi / Sınav Gözetmeni tarafından okunan tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Belgelendirme adaylarının sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile gelmeleri yasaktır.
 • Belgelendirme adayları cep telefonlarını kapalı konumda tutmaları ve erişilemeyecek yere kaldırmaları gerekir.
 • Sınav esnasında herhangi bir ihtiyaç için sınav alanını terketmek yasaktır. Terkedilmesi durumunda belgelendirme adayının sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaç dışında hiçbir şekilde yiyecek-içecek bulundurulmaz. Tütün ve tütün ürünleri kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunması ve sınav materyali (kalem, silgi gibi) yardımlaşması yapması kesinlikle yasaktır.
 • Belgelendirme adayları yanlarında hiçbir şekilde kitap, not defteri, broşür gibi yardımcı materyal bulundurması yasaktır.
 • Belgelendirme adayının kopya çektiğinin ya da bir başkasına yardım ettiğinin tespiti halinde Sınav Değerlendiricisi / Sınav Gözetmeni tarafından belgelendirme adayı hakkında TUTANAK tutulur.
 • Tüm sınav süreci “Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi”ne göre kayıt altına alınır.

 

2. PERFORMANSA DAYALI SINAV KURALLARI

 • Belgelendirme adayları sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda olmaları gerekmektedir.
 • Belgelendirme adayları Sınav Değerlendiricisi / Sınav Gözetmeni tarafından okunan tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Belgelendirme adaylarının sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile gelmeleri yasaktır.
 • Belgelendirme adayları cep telefonlarını kapalı konumda tutmaları ve erişilemeyecek yere kaldırmaları gerekir.
 • Sınav süresince belgelendirme adayları Sınav Değerlendirici / Sınav Gözetmeni tarafından okunan kurallara uymak zorundadır.
 • Sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunması kesinlikle yasaktır.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaç dışında hiçbir şekilde yiyecek-içecek bulundurulmaz. Tütün ve tütün ürünleri kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Sınav esnasında herhangi bir ihtiyaç için sınav alanını terketmek yasaktır. Terkedilmesi durumunda belgelendirme adayının sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Belgelendirme adayının kopya çektiğinin ya da bir başkasına yardım ettiğinin tespiti halinde Sınav Değerlendiricisi / Sınav Gözetmeni tarafından belgelendirme adayı hakkında TUTANAK tutulur.
 • Sınav senaryosu gereğince sınav alanında yasaklanmış olan hiçbir araç-gereç kullanılamaz.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları;
 • Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar; Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb. araçlar.)
 • Tüm sınav süreci “Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi”ne göre kayıt altına alınır.

 3. SINAVLARIN DURDURULABİLECEĞİ HALLER

 •   Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.
 •  Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.

 

4. BELGE KULLANIMI

 •  Marshall MYO Belgelendirme Merkezi tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi devam ettiği sürece Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin PS.01 Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’ni kabul ettiği ve uyulması gereken şartlara uyduğu kabul edilir.
 • Belgelendirilmiş kişi almış olduğu belgenin geçerliliği süresince gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması / iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarılar Marshall MYO Belgelendirme Merkezi websitesinden izlemeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmelidir.
 • Belge, başvuru yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Belgelendirilmiş kişi; belgeyi Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamalı ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi; belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat sözkonusu olursa, bu durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne başvurmalıdır.
 • Belgeli personel, PS.01 Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’ndeki belge kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır / iptal edilir.
 • Belge, Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne aittir. Belgelendirilmiş kişiye, belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verilir.
 • Belgelendirilmiş kişi; hiçbir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz ve belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Resmi talep olması durumunda, belgelendirilmiş kişi hakkında belgelendirmeye esas teşkil eden bilgiler ( kimlik bilgileri, başvurduğu sınava ait bilgiler, gözetim, askıya alma, itiraz öncesi ve sonrası durumu, yeniden belgelendirme sonuçları vb. ) yetkili mercilere verilir.
 • Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve düzenlenen her türlü belgeyi iade etmelidir.
 • Belgelendirilmiş kişi; Marshall MYO Belgelendirme Merkezi tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını Marshall MYO Belgelenedirme Merkezi’ne sunmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi; belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, Marshall MYO Belgelendirme Merkezi tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymalı ve gerekli kanıtları Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne sunmalıdır. Belgelendirme Programı şartlarındaki  değişiklikleri sağlayamadığında belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vermeli ve Marshall MYO Belgelendirme Merkezi tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmelidir.
 • Belgelendirilmiş kişi; sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz hale geldiğinde Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne bildirmelidir.
 • Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumlu olup Marshall MYO Belgelendirme Merkezi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin haksız kullanımından doğan sorumluluk Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibine aittir.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi iş değişikliği, veya serbest çalışması durumunda meydana gelebilecek olan her türlü değişikliği Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne bildirecektir.
 • Yukarıda yazılanlar kapsamında aksi tespit edilip, yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

 

5. YENİ TİP KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

 

 • YENİ TİP KORONA VİRÜSE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINACAK TEDBİRLER REHBERİNE UYGUN OLARAK FİRMAMIZ TARAFINDAN ALINMIŞTIR.
 • SINAV ALANI İÇERİSİNDE BEKLEME SALONLARI DAHİL KESİNLİKLE MASKENİZİ ÇIKARMAYINIZ.

 

 • ETRAFINIZDAKİ DİĞER KİŞİLERLE SOSYAL MESAFENİZİ KORUYUN.
 • SINAV GÖREVLİLERİ VE DİĞER ADAYLARLA TOKALAŞMAYINIZ.
 • SIK SIK ELİNİZİ DEZENFEKTAN İLE TEMİZLEYİNİZ.
 • BAŞKASINA AİT KİŞİSEL KORUYUCULARI KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. SİZE VERİLEN KORUYUCULARI İŞ BİTİMİNDE UYGUN ŞEKİLDE ATIK KOVALARINA ATINIZ.
 • MÜMKÜN OLAN HER DURUMDA MASKE ÜZERİNE YÜZ SİPERLİĞİ TAKINIZ.
 • YÜZ BÖLGENİZE VE AĞZINIZA GEREKSİZ YERE DOKUNMAYINIZ.
 • KENDİNİZİ İYİ HİSSETMİYORSANIZ, GRİBAL ENFEKSİYON, ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISI GİBİ ŞİKAYETLERİNİZ VAR İSE LÜTFEN SINAV ALANINDAN AYRILINIZ. BU DURUMDA SINAV HAKLARINIZ SAKLI KALACAK VE SINAVLARINIZ DAHA SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
 • ARANIZDA ATEŞ, ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI SIKINTISI OLAN VAR MI? (DİKKAT EĞER BU BELİRTİLER VARSA 184 Ü ARAYARAK SAĞLIK GÖREVLİLERİNE HABER VERİN )
 • SINAVDAN SONRAKİ 14 GÜNLÜK SÜREDE SİZE YENİ TİP KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULMASI HALİNDE BU DURUMU FİRMAMIZA BİLDİRİNİZ.
 • SADECE SINAV ALANINDA DEĞİL DİĞER TÜM ALANLARDA BU KURALLARA UYUNUZ.